Laatste nieuws coronavirus

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Raffy, Lâle en De Leystroom. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd.

13 oktober 2020

Toename Covid-19 binnen locatie De Leystroom
Naast woongroep De Faam zijn ook binnen Welten Covid-19 positief geteste bewoners. In alle gevallen zijn direct volgens de RIVM-richtlijnen en in afstemming met de GGD maatregelen getroffen en is volgens protocol gehandeld. Contactpersonen van betrokken bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Ook zijn er medewerkers binnen De Leystroom positief getest. Zij verblijven in thuisquarantaine.

Chirurgisch mondneusmasker type IIR verplicht
De veiligheid en (mentale) gezondheid voor de bewoners, familie en medewerkers/vrijwilligers zijn in deze tijd zeer belangrijk. Bezoek aan bewoner is nog steeds mogelijk. Een aanvullende belangrijke maatregel is dat het dragen van het chirurgisch mondneusmasker type IIR nu verplicht is, op De Leystroom, Lâle en Raffy. Deze wordt door ons gefaciliteerd.

Voorzichtigheid ten aanzien van bezoek
Gezien de huidige situatie en de landelijke aanscherping is voorzichtigheid geboden. Veiligheid en gezondheid voor de bewoners, familie en medewerkers/vrijwilligers zijn in deze tijd zeer belangrijk. Anderzijds is ook de mentale gezondheid zeer belangrijk.

  • We doen een appèl op u om kritisch te kijken naar de frequentie van uw bezoek, maar rekening te houden met het welzijn van uw naaste.
  • Ook vragen we u het aantal personen beperkt te houden (nu is het maximum gesteld op 3 maar als minder mogelijk is, heeft dat de voorkeur).
  • Het bezoek vindt plaats op het appartement van de bewoner. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar buiten te gaan (voor bijvoorbeeld een wandeling), waarbij u drukke plekken vermijdt.
  • Bij bewoners die geïsoleerd verpleegd worden én bewoners die in quarantaine zijn, geldt nog steeds één vaste bezoeker.

Wij wensen de bewoners en medewerkers die ziek zijn veel beterschap en hun naasten veel sterkte toe. Uiteraard blijven we de situatie en alle ontwikkelingen binnen onze organisatie nauwlettend in de gaten houden in het belang van alle bewoners, cliënten, medewerkers/vrijwilligers en bezoekers.

Maatregelen t.b.v. leveranciers
Leveranciers (zoals rolstoelleveranciers) gaan niet het gebouw in als dat niet noodzakelijk is. Zij leveren tot aan de deur. Wanneer zij wel bij de bewoners dienen te komen, dragen zij beschermende middelen, passend bij die situatie. Dus bij bewoners zonder (verdenking op) Covid-19: mondneusmasker en bij contact ook halterschort en handschoenen. 

11 oktober 2020

Toename Covid-19 binnen locatie Raffy
Zowel binnen de zorgwoningen als op zorgafdeling A, B en C zijn positief geteste bewoners. In alle gevallen zijn direct volgens de RIVM-richtlijnen en in afstemming met de GGD maatregelen getroffen en is volgens protocol gehandeld. Contactpersonen van betrokken bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Voorzichtigheid ten aanzien van bezoek vragen we aan familie door o.a. kritisch te kijken naar de frequentie van uw bezoek, maar rekening te houden met het welzijn van uw naaste. Ook wordt gevraagd het aantal personen beperkt te houden (nu is het maximum gesteld op 3 maar als minder mogelijk is, heeft dat de voorkeur). Ook krijgt familie bij bezoek aan locatie Raffy het medisch mondneusmasker type IIR aangereikt. Familie heeft hierover vandaag een brief ontvangen.

We hebben ook te maken met medewerkers en vrijwilligers binnen Raffy die positief getest zijn. Zij verblijven in thuisquarantaine.

De kapper is momenteel gesloten. De horeca blijft nog steeds dicht.

5 oktober 2020

Besmetting coronavirus Locatie Raffy (hoofdgebouw, begane grond)
Binnen het hoofdgebouw van Raffy (begane grond, afdeling C) is een coronabesmetting vastgesteld. Er zijn maatregelen getroffen, waaronder geïsoleerde verpleging en quarantaine voor bewoners die nauw contact zijn. 

Bezoek
Op alle locaties blijft bezoek nog steeds mogelijk (max. 3 personen tegelijk per bewoner). Alleen bij bewoners die geïsoleerd verpleegd worden én bewoners die in quarantaine zijn, geldt dat er per bewoner één vaste bezoeker is. Betreffende 1e contactpersonen zijn hiervan op de hoogte. Er blijft nog steeds het dringend advies om een (eigen) mondkapje te dragen in de algemene ruimtes.

Horeca
Raffy
Met uw naaste eten in restaurant Rumah Senang is op dit moment niet mogelijk. In principe eten bewoners weer op de eigen afdeling, tenzij daar andere afspraken over zijn. Ook de Toko blijft tot nader order dicht. Het Grandcafé was en blijft vooralsnog gesloten.
Buurthuis De Leystroom
Op dit moment sluiten we het buurthuis op locatie De Leystroom. Daarmee vervallen tevens de restaurantfaciliteiten voor bezoekers en bewoners.Voor beide restaurants is het online reserveringssysteem op de website tijdelijk uitgezet.

Activiteiten bewoners
De gezamenlijke activititen voor bewoners worden weer kleinschaliger op de eigen afdeling/ woongroep georganiseerd. Activiteiten met bewoners over verschillende afdelingen/woongroepen hebben dan ook tijdelijk geen doorgang.

Dagverzorging
De cliënten van de Dagverzorging op Raffy gaan tot nader order naar een andere locatie. Net zoals dat in het voorjaar was, vindt de Dagverzorging plaats in Buurthuis Toma. In De Leystroom blijft de dagverzorging ongewijzigd doorgaan, daar deze ruimte meer afgezonderd is van bewoners.

3 oktober 2020

Besmetting coronavirus De Faam (De Leystroom) en Zorgwoning 1 en 2 (Raffy)
Zowel op De Faam bij De Leystroom als op Zorgwoning 1 en 2 bij Raffy is een aantal bewoners positief getest. Maatregelen zijn getroffen en cohortverpleging is ingesteld voor in ieder geval de komende 14 dagen. We zetten beschermingsmaatregelen uitgebreid in. Afspraken zijn gemaakt over bezoek op alléén De Faam en Zorgwoning 1 en 2 (Raffy), t.w. 1 vaste bezoeker per bewoner. Ten aanzien van bewoners, medewerkers en bezoekers op deze afdelingen zijn wij bezig met een bron- en contactonderzoek, in afstemming met de GGD. Op basis daarvan worden met betrokkenen afspraken gemaakt als het gaat om quarantaine of andere te ondernemen acties. De eerste contactpersonen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Binnen onze locatie Lâle, de overige afdelingen op Raffy en woongroepen binnen De Leystroom gelden op dit moment geen bijzonderheden buiten de gebruikelijke landelijke richtlijnen en de hygiënemaatregelen. 


2 oktober 2020

Dringend advies mondkapje in algemene ruimtes
U wordt dringend geadviseerd om een EIGEN mondneusmasker te dragen in de algemene ruimtes (ontvangst- of wachtruimtes, algemene gangen en horeca omgeving). Ook in de loop naar en bij het betreden van een ruimte. Het mondneusmasker kan af, zodra u zit en op 1,5 meter afstand bent van uw naaste en/of anderen.

Aanvullende maatregelen

  • Maximaal 3 personen mogen per bewoner tegelijk op bezoek komen (2 personen per bewoners-echtpaar).
  • U doet bij de ingang een online gezondheidscheck en laten persoonsgegevens achter. Dit is nodig voor bron- en contactonderzoek door de GGD wanneer een besmetting op onze locatie is vastgesteld.

Zie ook dit nieuwsbericht.

Voor uw gemak zijn alle maatregelen kort samengevat in deze digitale flyer. Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail naar ons regieteam Corona via communicatie@raffy-leystroom.nl.

Bij voorbaat dank dat u met ons hierin uw verantwoordelijkheid neemt, zich aan de afspraken houdt en de corona basisregels naleeft. We kunnen dan zoveel als mogelijk ieders gezondheid en welzijn waarborgen.

Raffy | Lâle | De Leystroom

 

Archief

okt 2020 Laatste nieuws coronavirus Lees verder
okt 2020 Dringend advies om een mondkapje te dragen Lees verder
jul 2020 Fijn weer samen Lees verder
mei 2020 Burgemeester Paul Depla overhandigt taart aan bewoners Lees verder
apr 2020 Gebed samen met imam Lees verder
mrt 2020 Aangepast beleid i.v.m. Coronavirus Lees verder
mrt 2020 Verspreiding Coronavirus in Brabant beperken Lees verder
dec 2019 Reportage Raffy en Lâle in FLOOR Magazine Lees verder
dec 2019 vacature wijkverpleegkundige Lees verder
sep 2019 "Ik voel me thuis, als in Turkije" Lees verder
LAATSTE NIEUWS
13 oktober 2020

Laatste nieuws coronavirus

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Raffy..

Lees verder
02 oktober 2020

Dringend advies om een mondkapje te dragen

Vanuit het kabinet zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus ..

Lees verder