Cliëntenraad

Onze cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen meepraten over het beleid van Woonzorgcentrum Raffy. Daarom heeft Raffy een cliëntenraad. Lâle maakt onderdeel uit van Woonzorgcentrum Raffy. Dit houdt in dat deze cliëntenraad ook de belangen behartigt van de cliënten van Lâle. De rechten van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het Reglement Cliëntenraad.

Samenstelling Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (twee of vier) leden.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Raffy/Lâle uit de volgende personen. Ze stellen zich graag aan u voor.

 

 

De heer Walter Bakx
Voorzitter

 

De heer Arthur Carli
Secretaris

 

De heer René Heybroek
Penningmeester

   

 

Mevrouw Ellen Tebbe-Hummel
Lid

 

Mevrouw Seyhan Soycan
Lid

Wat doet de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad denkt en praat mee over zaken die voor u van belang zijn, nu en in de toekomst.
Heeft u binnen Raffy of Lâle een meningsverschil, of iets wat u heeft meegemaakt dat voor verbetering vatbaar is?
Heeft u een idee over verbetering van hulp, verzorging of verpleging?
Laat het de cliëntenraad weten en wij bespreken het onderwerp binnen de cliëntenraad, met u en met de directie.

Het gaat hierbij niet om klachtenbemiddeling. De cliëntenraad lost geen persoonlijke problemen of klachten op, maar kan u wel doorverwijzen naar de betreffende verantwoordelijken in de organisatie. Voor klachten kunt u zich wenden tot de leidinggevenden van Raffy en Lâle. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan kunt u zich wenden tot de directie.
Zie ook de klachtenregeling van Raffy.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt in principe eenmaal per maand bijeen voor een vergadering. Er worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de bewoners.  Naast de algemene gang van zaken worden allerlei zaken besproken om te komen tot verbeteringen in de organisatie.
Zoveel als nodig wordt de directeur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Regelmatig worden ook de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen uitgenodigd, om met hen van gedachten te wisselen over het te voeren beleid in hun afdeling.
Ook wordt er periodiek een lid van de Raad van Toezicht uitgenodigd om de algemene gang van zaken te bespreken. Eenmaal per jaar wordt de cliëntenraad uitgenodigd in een overleg met de Raad van Toezicht.
Van alle overleggen worden verslagen gemaakt.

De cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Een delegatie van de cliëntenraad neemt deel aan de regionale bijeenkomsten van de LOC.
Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad bezoekt de vergaderingen van het Stedelijk Overleg Cliëntenraden Zorginstellingen VV&T.

Voor meer informatie:  Huishoudelijk reglement clientenraad.pdf en
Instellingsbesluit_Clientenraad_14april2014.pdf

Contactgegevens

U kunt met de cliëntenraad contact opnemen via e-mail: cr.raffylalebreda@gmail.com
U krijgt altijd een antwoord op uw vraag of opmerking.
De cliëntenraad gaat discreet om met de afhandeling van uw vraag.

Links

Landelijke Organisatie Cliëntenraden
www.loc.nl

LAATSTE NIEUWS
19 december 2019

Reportage Raffy en Lâle in FLOOR Magazine

Raffy is een woonzorgcentrum in Breda voor Molukse en Indische ouderen. Ook het Turkse Lâle maakt o..

Lees verder
17 december 2019

vacature wijkverpleegkundige

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste HBO Wijkverpleegkundige (24 uur) met coachende capaciteiten d..

Lees verder