Visie en doelstelling

Lâle is onderdeel van St. Woonzorgcentrum Raffy. Dit betekent dat de algemene visie leidend is voor de gang van zaken in Lâle.

Visie

Voor Raffy staat u als bewoner of cliënt centraal en neemt u zelf beslissingen over de inrichting van uw leven. U neemt zelf verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes. Onze zorgverlening gaat uit van uw keuzes, wensen, zorgtekorten en cultuuraspecten. Hierbij vormen respect, privacy, medemenselijkheid, warmte en gemoedelijkheid belangrijke uitgangspunten. Onze organisatie stelt zich in uw dienst. Raffy is uw (t)huis en de medewerkers en vrijwilligers stellen zich als ‘gast’ op.Onze medewerkers zullen vanuit hun verantwoordelijkheid en attitude aansluiten op uw vragen. Raffy maakt hierbij gebruik van de kwaliteiten van haar medewerkers en zal de verdere ontwikkeling en ontplooiing van alle medewerkers stimuleren en waar nodig ondersteunen.

Onlosmakelijk verbonden met de zorg en het welbevinden van u als oudere, zijn familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Raffy waardeert en ondersteunt hun inzet. Raffy staat voor haar doelgroep.

Doelstelling

Doelstelling van Lâle is het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van zorgverlening aan Turkse ouderen, waarbij de aspecten wonen en welzijn uitermate belangrijk zijn. Hiertoe zal waar nodig gestreefd worden naar een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en organisaties op het gebied van wonen en welzijn.

LAATSTE NIEUWS
20 september 2019

"Ik voel me thuis, als in Turkije"

Lâle is een schoolvoorbeeld van een voorziening die inspeelt op de migratieachtergrond van de bewon..

Lees verder
12 augustus 2019

Pazar Lâle zaterdag 14 september

U bent van harte welkom op de Turks Culturele Bazaar bij Lâle, met traditionele hapjes, drankjes en..

Lees verder