Vacatures

Op dit moment zijn er onderstaande vacatures.

U kunt ook een open sollicitatie sturen met motivatie en CV naar:

Woonzorgcentrum Raffy
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

of mail naar vacatures@raffyzorg.nl

Privacyverklaring sollicitatiegegevens
Woonzorgcentrum Raffy gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Woonzorgcentrum Raffy verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Woonzorgcentrum Raffy bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij Woonzorgcentrum Raffy, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Psychiatrisch verpleegkundige Raffy

Wegens de toenemende zorgvraag zijn we voor de verpleegafdeling van locatie Raffy op zoek naar een:


Psychiatrisch Verpleegkundige

24 uur gemiddeld per week

Weekend- en vakantiekrachten

Voor de aankomende zomerperiode en weekenden zijn we voor de zorg, zowel voor de zorgafdeling als de verpleegafdeling op zoek naar meerdere:

Weekend- en vakantiekrachten

Vacatures bij De Leystroom

Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De bedoeling van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige nieuwe organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we samen kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie als geheel.

Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan Indische en Molukse ouderen, ons huis Lâle biedt zorg aan Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan in Breda en omgeving. Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy en Lâle in ere gehouden.

Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg in de wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open voor mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht, waarbij "Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat.


De Leystroom heeft de volgende vacatures:

(EVV) Verzorgende IG

Verzorgende IG - nachtdienst

Wij zijn voor de nachtdienst van Raffy per direct op zoek naar een

  

Verzorgende IG nachtdienst

24 – 28 uur gemiddeld per week

Medewerker Complementaire Zorg

Voor het team Tangan Mas bij Raffy zijn we op zoek naar 2 collega’s die ons team komen versterken als:

Medewerker Complementaire Zorg

 op parttime basis

Vakantiekracht Grand Café en/of Keuken

Voor de zomerperiode zijn we voor het Grand Café en de keuken van Raffy op zoek naar

 Vakantiekracht Grand Café en/of Keuken

Uren in overleg

LAATSTE NIEUWS
08 juni 2019

"Ik voel me thuis, als in Turkije"

Lâle is een schoolvoorbeeld van een voorziening die inspeelt op de migratieachtergrond van de bewon..

Lees verder
01 juni 2019

Directeur-bestuurder Gert van der Pluijm legt na 21 jaar zijn functie neer bij Huize Raffy en Lâle

Gert van der Pluijm (65) legt op 28 juni na 21 jaar zijn functie neer. “Natuurlijk ga ik Raffy en ..

Lees verder