Vacatures

Op dit moment zijn er onderstaande vacatures.

U kunt ook een open sollicitatie sturen met motivatie en CV naar:

Woonzorgcentrum Raffy
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

of mail naar vacatures@raffyzorg.nl

Privacyverklaring sollicitatiegegevens
Woonzorgcentrum Raffy gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Woonzorgcentrum Raffy verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Woonzorgcentrum Raffy bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij Woonzorgcentrum Raffy, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Huiskamerassistent en huiskamerassistent ter vervanging zwangerschapsverlof

Wij zijn op zoek naar een


Huiskamerassistent

20 uur gemiddeld per week

En een huiskamerassistent ter vervanging van zwangerschapsverlof

24 - 28 uur gemiddeld per week

Verpleegkundige Lâle

Voor Lâle zijn wij op zoek naar collega's die ons team komen versterken als


Verpleegkundige niveau 4/5

24 - 28 uur gemiddeld per week

Verzorgende niveau 3/IG

Voor Lâle zijn wij op zoek collega's die ons team komen versterken als

Verzorgende niveau 3/IG

24 - 28 uur gemiddeld per week

Psychiatrisch verpleegkundige Raffy

Wegens de toenemende zorgvraag zijn we voor de verpleegafdeling van locatie Raffy op zoek naar een:


Psychiatrisch Verpleegkundige

24 uur gemiddeld per week

Coördinator zorgwoningen Raffy

Voor de afdeling Zorgwoningen die bestaat uit 3 kleinschalige woonunits met ieder 6 bewoners met een somatische en/of psychogeriatrische achtergrond, zijn wij per direct op zoek naar een

Coordinator zorgwoningen
32 - 36 uur per week

Vacatures bij De Leystroom

Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De bedoeling van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige nieuwe organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we samen kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie als geheel.

Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan Indische en Molukse ouderen, ons huis Lâle biedt zorg aan Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan in Breda en omgeving. Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy en Lâle in ere gehouden.

Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg in de wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open voor mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht, waarbij "Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat.


De Leystroom heeft de volgende vacatures:

Flexmedewerkers (helpenden en verzorgenden IG)

Verzorgende IG of Verpleegkundige

Helpende(n)

Medewerker interieurverzorging De Leystroom

De Leystroom is op zoek naar een


Medewerker interieurverzorging

16 uur per week (uren bespreekbaar)

Medewerker huishoudelijke dienst Raffy

Voor Raffy zijn wij op zoek naar een


Medewerker huishoudelijke dienst

voor 16 - 20 uur per week

Weekend- en vakantiekrachten

Voor de aankomende zomerperiode en weekenden zijn we voor de zorg, zowel voor de zorgafdeling als de verpleegafdeling op zoek naar meerdere:

Weekend- en vakantiekrachten

LAATSTE NIEUWS
25 februari 2019

"60 jaar in Nederland maar toch onbekend"

Informatiebijeenkomst: een hernieuwde kennismaking met Turkse ouderen en hun families..

Lees verder
17 januari 2019

Alzheimer Trefpunt Regio Breda

Meer dan vergeetachtig, wat nu?..

Lees verder