Zorg aan huis

Lâle wil een zo breed mogelijk aanbod van zorgverlening bieden aan zelfstandig wonende ouderen in de omgeving van het centrum in Breda. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Op ieder moment van de dag kunnen wij u thuiszorg bieden. Dus ook 's nachts en in het weekend. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en verpleging.
Wij ondersteunen u bij uw persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het innemen van medicijnen, wassen/douchen, aan-/uitkleden, uiterlijke verzorging, eten en drinken.

Wij voeren diverse verpleegtechnische handelingen uit. U kunt dan denken aan o.a. wondverzorging, toedienen injecties, etc.
Verpleegkundige/verzorgende hulp kan ook verleend worden bij zorg in de laatste levensfase.

Ook wanneer u een periode moet overbruggen in verband met ontslag uit het ziekenhuis of opname in een verzorgingshuis, kunnen wij bij u thuis zorg verlenen.

Extramurale zorg aan Turkse ouderen wordt in samenwerking gedaan met Hayat Zorg en Prima Zorg.

Mantelzorg

Onlosmakelijk verbonden met de zorg is uw familie, mantelzorger en vrijwilliger welke betrokken worden bij uw welbevinden. Lâle waardeert en ondersteunt hun inzet en zal dit zeker stimuleren.

Zorghotel

Soms is het voor uw zorgsituatie beter om tijdelijk gebruik te kunnen maken van ons Zorghotel. Lâle heeft logeermogelijkheden zowel op geïndiceerde als op particuliere basis.

Maaltijdbezorging

Lâle bezorgt op maandag tot en met vrijdag maaltijden aan huis in Breda.

Kosten zorg aan huis

Lâle levert zorg vanuit de AWBZ en particuliere zorg. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CIZ.
Wanneer u een indicatie heeft voor zorg aan huis, worden de kosten vergoed. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het CAK.

Bij particuliere zorg betaalt u de kosten zelf. Deze vindt u in het bijgaand overzicht:
Tarieven_extramuraal2015_particulier.pdf

LAATSTE NIEUWS
24 april 2018

Bijen op Lâle

In de tuin van Lâle zijn al enkele jaren stadsbijen gehuisvest..

Lees verder
27 maart 2018

NL Doet op Lâle

Wij willen alle vrijwilligers die zich hebben ingezet op Lâle voor NL Doet erg bedanken!! Wij hebb..

Lees verder